Hướng dẫn thanh toán phí hội nghị

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ ACCP2023

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ ACCP2023

 1. Với đăng kí theo đoàn:
  1. Bước 1: Cung cấp thông tin đại biểu theo mẫu file excel
   ACCP2023 - Group Registration Form.xlsx
   và gửi về địa chỉ email info@accp2023.org kèm theo thông tin về đơn vị để ghi trong phiếu xác nhận nhận tiền. Ban tổ chức sẽ gửi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn thanh toán
  2. Bước 2: thanh toán phí tham dự bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp tới tài khoản của Ban tổ chức theo thông tin được cung cấp trong email
  3. Bước 3: gửi thông tin chuyển khoản thành công tới email info. Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận nhận tiền sau khi nhận đủ phí đăng kí.

​​Chính sách ưu đãi phí đăng ký dành cho hội viên Hội Dược học, Dược bệnh viện

 1. Với đăng kí cá nhân:
  • Với cá nhân đã đăng ký tài khoản trên hệ thống:
   • Sign in vào tài khoản đã đăng ký
   • Lựa chọn  
   • Chọn các mục đăng ký tham dự, lựa chọn 
   • Điền thông tin trong form đăng ký, lựa chọn 
   • Trong cổng thanh toán online, làm theo hướng dẫn để hoàn thành quy trình thanh toán
   • Sau khi thanh toán thành công, xác nhận thanh toán thành công sẽ được gửi đến địa chỉ email đăng ký tài khoản
  • Với cá nhân chưa đăng ký tài khoản trên hệ thống:
   • Lực chọn nút Registration trên cùng bên phải, hoặc vào link Registration để tạo tài khoản trên hệ thống
   • Tiếp tục các bước như trên cho cá nhân đã đăng ký tài khoản trên hệ thống

 
 
 
 

Share