Hướng dẫn nộp bài

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI ONLINE

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI ONLINE

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP BÀI TRỰC TUYẾN TẠI accp2023.org?
- Bước 1: Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại trang chủ.
- Bước 2: Tại trang hồ sơ tài khoản của bạn, bạn có thể nhấp vào biểu tượng gửi  
 để gửi bài thuyết trình của mình trực tuyến. 

- Bước 3: Lựa chọn  để gửi bài mới.Hoặc chọn  để xóa hoặc sửa bài đã nộp. 

- Bước 4: Điền thông tin chi tiết về bài thuyết trình và bấm  để lưu thông tin. 

 

 

 

Share